Trust Us.
We do.

Luota meihin, sillä me tiedämme, mitä teemme.
Hiotun palvelumuotoiluprosessimme ansiosta voimme keskittyä siihen, mistä on eniten hyötyä juuri sinun yrityksellesi. Palveluiden kehittämisellä voimme parantaa vanhoja toimintoja tai luoda täysin uusia.

Talking about user experience.
With us, it’s a good experience.

Suunnittelu

Lähtötilanne ja tavoitteet toimivat suunnittelun lähtökohtana. Käytämme asiakkaidemme lähtötilanteen kartoitukseen erilaisia työkaluja, joilla voimme saada selkeän ja todenmukaisen kuvan tämän hetkisestä tilanteesta. Kun lähtötilanne on kartoitettu, listaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa tavoitteet, joilla saavutamme suurimman hyödyn.

Suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon myös sidosryhmät. Siksi suunnitteluvaiheeseen kannattaa osallistaa kaikki palvelua käyttävät tahot. Palvelun suunnittelun tarkoituksena on rakentaa kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten ratkaisu palvelee parhaiten sen loppukäyttäjiä.

Suunnittelun alkuvaiheiden jälkeen päästään luomaan itse konsepti, jonka avulla voidaan varmistaa ratkaisun toimivuus ennen varsinaista tuotantoa.

Data-analytiikka – Datasta informaatiota, informaatiosta tietoa, tiedosta parempaa liiketoimintaa

Palvelumuotoilu – Varmistaa, että uusi tai uudistettu palvelusi vastaa sekä käyttäjien tarpeita että liiketoimintasi tavoitteita

Käyttöliittymäsuunnittelu – Tekee ratkaisusta helppokäyttöisen ja ohjaa käyttäjää haluttuun suuntaan

Graafinen suunnittelu – Luo tunnistettavan ilmeen ja parantaa käyttökokemusta

Tekninen arkkitehtuuri – Varmistaa ratkaisun tehokkuuden ja teknisen toimivuuden sekä luo pohjan sen pitkälle elinkaarelle

We do stuff.
Good stuff.

Toteutus

Konseptin pohjalta luomme asiakkaillemme prototyypin, jonka avulla voimme testata ratkaisua ensimmäisen kerran käytännössä. Mahdolliset muutokset on kustannustehokkaampi toteuttaa, kun muutostarpeet havaitaan ajoissa.

Tekijämme ovat motivoituneita rakentamaan toimivia ja kestäviä ratkaisuja.

Ratkaisun toteutus tukeutuu vahvasti suunnitteluun. Työskentelemme ketterillä menetelmillä, jotka hienosäädetään asiakaskohtaisesti. Toimimme alusta alkaen läpinäkyvästi, joten myös toteutusvaiheessa asiakkaamme voivat päivittäin nähdä ja kokeilla toteutetut ominaisuudet käytännössä. Pyrimme myös ottamaan ratkaisun jokaisen tulevan käyttäjäryhmän edustajan mukaan jo tuotantovaiheeseen.

Varmistamme ratkaisun teknisen laadun jatkuvalla testauksella. Testausta tehdään ratkaisun monessa kohdassa: taustajärjestelmissä, käyttöliittymässä ja liiketoimintarajapinnassa.

Ohjelmistokehitys – Räätälöidyt verkkosovellukset, mobiilisovellukset ja verkkosivut sekä näiden yhdistelmät

Integraatiot – Useamman sovelluksen yhteensovittaminen

Testaus – Laadun ja soveltuvuuden varmistus

Don't worry,
we got this!

Huolenpito

Työt eivät lopu suinkaan toteutukseen, sillä ratkaisun toimintakyky ja tehokkuus tulee varmistaa päivittäin. Automatisoimme palveluiden seurannan, jolloin voimme reagoida heti, kun palvelu sitä vaatii. Tarjoamme myös sovellusten käytön tuen, jotta asiakkaamme saavat sovelluksista irti parhaan hyödyn.

Useimmiten sovellukset vaativat ajoittaista huoltoa. Tietoturvapäivitykset onkin hyvä hoitaa aina mahdollisimman pian. Varsinkin avoimen lähdekoodin sovellukset tulee pitää päivitettyinä, jotta tietoturvasta voidaan pitää huolta. Tietoturvan lisäksi useat muut päivitykset tehostavat sovellusten toimintaa ja tuovat niihin mahdollisesti uusia ominaisuuksia.

Mittaamme palvelun tuottamaa hyötyä, jotta osaamme ehdottaa jatkokehitysmahdollisuuksia. Samalla voimme varmistua siitä, että sovellus palvelee jatkossakin asiakkaamme liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Ylläpito – Palvelun seuranta ja päivitykset

Käyttäjätuki – Käytön koulutus ja jatkuva tuki

Mittaaminen ja seuranta – Sovelluksen tai verkkosivujen seuranta ja analytiikkaan reagointi

You don’t have to like us,
but you’ll love the results!

Ota yhteyttä! Ota yhteyttä!

Liity postituslistallemme!

Emme spämmää 😉

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.