Muutosvastarinta uutta kohtaan

Ihmiset ovat aina kehitelleet ratkaisuja tehdä asioita helpommin, nopeammin ja halvemmalla. Teollistumisen aikakaudella teknologiset innovaatiot toivat työelämään yhä tehokkaampia apuvälineitä, jotka auttoivat ihmisiä heidän päivittäisissä töissään. Joku saattoi ajatella, että tehtaiden uudet työvälineet vievät häneltä työpaikan ja näin varmasti saattoikin tapahtua. Samalla kuitenkin syntyi suuri määrä uusia työtehtäviä, joita aiemmin ei ollut olemassa.

Olemme jo pitkään eläneet digitalisoituvassa maailmassa, jonka kehitys nopeutuu päivittäin. Tuo kehitys on ollut paljon laajempaa kuin teollistumisen aikana ja se on muuttanut elämäämme paljon töissä ja kotona. Sähköisten ratkaisujen yleistyminen on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan työelämään paljon enemmän kuin aikaisemmat aikakaudet. Uutisissa kerrotaan kuinka työpaikat tulevat katoamaan tulevaisuudessa. Tämä ei ole paras lähtökohta siihen kun työpaikalla yritetään lanseerata uutta sovellusta tai muuta teknistä työkalua.

Useasti on kirjoitettu että ihmisten muutosvastarinta on digitalisoitumisen suurimpia haasteita. Uusia asioita pelätään, kun ei tiedetä kuinka ne vaikuttavat tulevaisuuteemme. Joitain asioita on tehty samalla tavalla vuosia ja yhtenä päivänä ne pitäisi alkaa tekemään jollain muulla tavalla tai niitä ei tehdä enää lainkaan itse. Eri ihmisillä on erilaisia syitä vastustaa uusia ratkaisuja. Muutokset suuremmassa mittakaavassa tapahtuvat yleensä luonnollisesti uusien sukupolvien myötä, jotka ovat lapsesta asti tottuneet elämään jälleen kerran muuttuneessa maailmassa. Tämä kestää usein kuitenkin liian kauan ja ratkaisut pitäisi saada nopeammin käyttöön.

Ihmisten pitää saada tutustua uusiin digitaalisiin ratkaisuihin pehmeästi. Tuotteen käyttöönottoa ei saisi hoitaa niin että työntekijöille eräänä päivänä ilmoitetaan uuden työvälineen olevan nyt käytössä ja sitä pitäisi alkaa käyttää. Jo hankinnan jälkeen olisi hyvä ottaa yrityksen työntekijöitä mukaan tuotteen kehitykseen. Näin he kokevat sen enemmän omakseen ja tutustuvat siihen ennen käyttöä. Aikaisessa vaiheessa kannattaa myös alkaa pohjustaa tulevaa muutosta. Hyvä ja perusteellinen koulutus ennen käyttöönottoa sekä käytön tukeminen käyttöönoton jälkeen ovat ratkaisevassa asemassa ratkaisun käytön jatkuvuuden kannalta. Tuotteesta tulisi myös kerätä palautetta ja kehittää sitä palautteiden perusteella. Näin saadaan ratkaisun elinkaari pidemmäksi ja se kestää aikaa muuttuvien olosuhteiden rinnalla.

Liity postituslistallemme!

Emme spämmää 😉

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.